image of

Würth Elektronik

伍尔特(天津)电子有限公司,其母公司伍尔特电子集团有限公司为电子行业提供电子和机电元件,隶属全球领先紧固件制造商伍尔特集团(Würth Group)。公司拥有8,000名员工,并在2016年创造出7.85亿欧元的销售额。 伍尔特电子拥有宽泛的产品线,包括 EMC元件、 电容器、 电感器、 射频电感器、LTCC元件、 变压器、 线路保护元件、 电源模块、 LEDs、 连接器、 开关、 电源元件 和装配技术。

PDF
image of 560050332013 Würth Elektronik Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) RES 0.5 OHM 1% 1/2W 1206
image of 560050316001 Würth Elektronik Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) RES 0.1 OHM 1% 1/4W 0603
image of 580060720008 Würth Elektronik Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) RES 0.01 OHM 1% 1/2W 0805
image of 561070332078 Würth Elektronik Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) RES 0.51 OHM 1% 1W 1206
image of 561020132009 Würth Elektronik Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) RES 100 OHM 5% 3/4W 0612
image of 560050320007 Würth Elektronik Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) RES 2.2 OHM 1% 1/3W 0805
image of 561020132023 Würth Elektronik Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) RES 470 OHM 5% 3/4W 0612
image of 561020132031 Würth Elektronik Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) RES 1.5 KOHM 1% 3/4W 0612
image of 561020132010 Würth Elektronik Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) RES 110 OHM 5% 3/4W 0612
image of 561020132037 Würth Elektronik Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) RES 2.7 KOHM 1% 3/4W 0612
image of 561020132059 Würth Elektronik Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) RES 18 KOHM 1% 3/4W 0612
image of 561020132030 Würth Elektronik Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) RES 1.2 KOHM 1% 3/4W 0612
image of 561020132032 Würth Elektronik Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) RES 1.8 KOHM 1% 3/4W 0612
image of 561020132008 Würth Elektronik Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) RES 100 OHM 1% 3/4W 0612
image of 561020132034 Würth Elektronik Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) RES 2.2 KOHM 1% 3/4W 0612
image of 561020132011 Würth Elektronik Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) RES 120 OHM 1% 3/4W 0612
image of 561020132004 Würth Elektronik Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) RES 47 OHM 5% 3/4W 0612
image of 560050310002 Würth Elektronik Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) RES 0.15 OHM 1% 1/8W 0402
image of 560050320003 Würth Elektronik Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) RES 0.27 OHM 1% 1/3W 0805
image of 560050320001 Würth Elektronik Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) RES 0.1 OHM 1% 1/3W 0805
image of 560050316011 Würth Elektronik Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) RES 0.5 OHM 1% 1/4W 0603
image of 561070332096 Würth Elektronik Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) RES 0.33 OHM 5% 1W 1206
image of 561070332092 Würth Elektronik Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) RES 0.24 OHM 5% 1W 1206
image of 561020163012 Würth Elektronik Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) RES 430 OHM 5% 2W 1225
image of 561020163011 Würth Elektronik Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) RES 270 OHM 1% 2W 1225
image of
: 3574
Würth Elektronik
Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT)
NO
RES 0.5 OHM 1% 1/2W 1206
Würth Elektronik
Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT)
NO
RES 0.1 OHM 1% 1/4W 0603
Würth Elektronik
Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT)
NO
RES 0.01 OHM 1% 1/2W 0805
Würth Elektronik
Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT)
NO
RES 0.51 OHM 1% 1W 1206
Würth Elektronik
Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT)
NO
RES 100 OHM 5% 3/4W 0612
Würth Elektronik
Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT)
NO
RES 2.2 OHM 1% 1/3W 0805
Würth Elektronik
Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT)
NO
RES 470 OHM 5% 3/4W 0612
Würth Elektronik
Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT)
NO
RES 1.5 KOHM 1% 3/4W 0612
Würth Elektronik
Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT)
NO
RES 110 OHM 5% 3/4W 0612
Würth Elektronik
Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT)
NO
RES 2.7 KOHM 1% 3/4W 0612
Würth Elektronik
Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT)
NO
RES 18 KOHM 1% 3/4W 0612
Würth Elektronik
Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT)
NO
RES 1.2 KOHM 1% 3/4W 0612
Würth Elektronik
Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT)
NO
RES 1.8 KOHM 1% 3/4W 0612
Würth Elektronik
Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT)
NO
RES 100 OHM 1% 3/4W 0612
Würth Elektronik
Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT)
NO
RES 2.2 KOHM 1% 3/4W 0612
Würth Elektronik
Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT)
NO
RES 120 OHM 1% 3/4W 0612
Würth Elektronik
Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT)
NO
RES 47 OHM 5% 3/4W 0612
Würth Elektronik
Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT)
NO
RES 0.15 OHM 1% 1/8W 0402
Würth Elektronik
Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT)
NO
RES 0.27 OHM 1% 1/3W 0805
Würth Elektronik
Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT)
NO
RES 0.1 OHM 1% 1/3W 0805
Würth Elektronik
Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT)
NO
RES 0.5 OHM 1% 1/4W 0603
Würth Elektronik
Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT)
NO
RES 0.33 OHM 5% 1W 1206
Würth Elektronik
Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT)
NO
RES 0.24 OHM 5% 1W 1206
Würth Elektronik
Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT)
NO
RES 430 OHM 5% 2W 1225
Würth Elektronik
Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT)
NO
RES 270 OHM 1% 2W 1225

+86-755-23579903

sales@emi-ic.com
0